Herní postavy

Postavy

Paladin

Paladinové jsou válečníci, pro které boj není obživou či zábavou, ale životním posláním. Mnozí uctívají bohy a bojují v jejich jménu, najde se ale také pár těch, kteří se k žádnému konkrétnímu bohu veřejně nehlásí. Jednu víru však mají paladinové všichni společnou - víru, že to, co dělají, je správné a nutné. Že je potřeba bránit slabé a bezmocné a snažit se vymýtit zlo a temné síly z tohoto světa.

Paladinové jsou obránci, kteří nosí plné plátové zbroje a velký štít. S tím umí bravurně zacházet, obdobně jako žoldáci. Na rozdíl od těch ale paladinové volí jako svou zbraň meč a kopí.

U paladina není tolik důležitá jenom fyzická síla, ale především jeho odhodlání, rozum, odvaha a víra. Tato síla mu pomáhá v boji, paladin využívá přízně vyšších sil k plnění svého poslání. Dokáže posvětit svou zbraň proti démonům a nemrtvým, proti kterým je vynikajícím bojovníkem, přivolává světlo do temných míst, léčí jedy a nemoci, dokáže dokonce odrážet štítem některá kouzla. Paladinové jsou celkově poměrně odolní proti všem nepřátelským kouzlům.

Paladinové bývají vzdělanější než jiní bojovníci, mnozí strávili alespoň nějaký čas v některé z klášterních škol. Mají výborné znalosti anatomie a léčení, dokáží zbavit nemocného moru.

Stává se jen velmi vzácně, že by paladin sešel ze své cesty. Takový paladin pak ztrácí přízeň bohů a stává se z něj obyčejný žoldák.

Cech paladinů se nachází v Paladin City.

Ability

  • Truth seeker - od 10. levelu, aktivní, příkaz .truth. Lze použít jednou za 6 hodin. Paladin je schopen rozpoznat přetvářku a masky a odhalit pravou totožnost osob ve svém okolí.
  • Missionary - od 21. levelu, aktivní, příkaz .misionary. Umožní paladinovi aktivovat božskou auru kolem sebe, která chrání jeho a spolubojovníky proti zraněním různého druhu. Paladin se musí aury naučit z misionářských knih, které nalezne na poutních místech.