Herní postavy

Postavy

Druid

Druidi jsou ochránci a správci prastarých lesů. Jsou většinou samotářští a ne příliš přátelští k těm, kteří se odváží narušovat klid na jejich území. Jsou mocnými kouzelníky i bojovníky a jsou proto široce respektováni.

Magie druidů vychází z přírody a z jejich vztahu k živým tvorům. Na své nepřátele umí povolat roje much, pohyblivé rostliny nebo blesky. Umí je také trávit a paralyzovat. Rozsáhlejší jsou však jejich znalosti magie léčivé, ochranné a posilující. Používají ji především na svá zvířata.

Druidi mají odpor ke kovovým nástrojům a zbrojím a omezují se proto jen na dřevěné zbraně a kožené zbroje. Dokáží dobře zacházet zejména s dlouhými holemi, které prý umí oživit a změnit do podoby hada.

Druidi mají ze všech povolání nejblíže k přírodě, divoká zvěř na ně neútočí a dokáží si ochočit mnohé obyvatele divočiny - od vlků a medvědů až po obří hady a pavouky. Zvládají i ochočování běžnějších druhů jízdních zvířat.

Zkušenější druidi se dokáží pomocí magických krystalů měnit v různé silné a nebezpečné šelmy. V tomto stavu nedokáží kouzlit ani ovládat jiná zvířata. Nejmocnější druidi se pomocí krystalu složeného ze speciálních komponent dokáží změnit dokonce v malého draka.

Druidi jsou poměrně slušní léčitelé a vynikají především v léčení zvířat. Toho využívají při léčení svých zvířecích pomocníků i sama sebe, pokud jsou v podobě šelmy.

Cech druidů se nachází na izolované pevnině na jihovýchodě a dá se tam dostat snadno s pomocí převozníka Silvera.

Ability

  • Shapeshifter - od 10. levelu, pasivní. Umožňuje druidovi přeměnu do zvířecí formy.
  • Nature's ally - od 14. levelu, pasivní. Divoká zvěř na druida neútočí.
  • Resist elements - od 18. levelu, pasivní. Druid získá 15 bodů rezistu proti 4 elementům.