Herní postavy

Postavy

Craftsman

Řemeslníci jsou nebojové povolání. Věnují se převážně třem činnostem: těžbě, výrobě a obchodu. Jeden řemeslník může ovládat všechny výrobní a těžící skilly.

Mladí řemeslníci obvykle začínají trénovat těžební dovednosti, kterými si vytvoří zásoby surovin pro sebe a zároveň si mohou vydělat první peníze jejich prodejem. Jsou to především těžení kovů a dřeva. Rybaření se většinou věnují ve svých volných chvílích až zkušenější řemeslníci.

Mezi výrobní dovednosti patří kovařina, práce se dřevem, krejčovina, alchymie, drátenictví a opracovávání drahých kamenů. Až na poslední jmenovanou dovednost se řemeslníci všechny výrobní učí přes tzv. bulk order systém. Ten spočívá v tom, že řemeslník obchází obchodníky a ti mu zadávají zakázky na různé zboží. Řemeslník zboží vyrobí a splněnou zakázku odevzdá zpět obchodníkovi. Tím si zvedá hranici výrobního skillu, který byl potřeba pro splnění zakázky, a zároveň získává zkušenosti. Všechny ostatní dovednosti se odvíjí od levelu řemeslníka, obdobně jako u jiných povolání.

Řemeslníci se vyznají ve všelijakém zboží a dokáží identifikovat všechny magické předměty. Také dokáží přesně zhodnotit stav zbrojí a zbraní a pokud ovládají příslušnou výrobní dovednost, umí je opravovat.

Ability

  • Drudge - od 15. levelu, pasivní. Použití skillu camping obnovuje staminu rychleji.
  • Master drudge - od 25. levelu, pasivní. Účinnější podoba ability drudge.
Článek o craftingu