Herní postavy

Postavy

Cleric

Přechodné povolání. Klerici jsou mladí členové různých náboženských skupin, kteří se připravují na náročnou dráhu kněze-léčitele. Sami většinou příliš nebojují, ovládají jen trochu boj s palicemi, ale jsou vyhledáváni do různých menších skupinek bojovníků právě jako léčitelé. Už od počátku se intenzivně učí pomocí bandáží léčit rány a dále i základní posilující a ochranná kouzla.

Někteří se však během této nelehké služby od víry odkloní a stávají se z nich kacíři (je možné od 7. levelu). Ti kteří vydrží, se pak na 10. levelu mohou stát knězi.

Cech kleriků se nachází ve městě Daugas.