Herní postavy

Postavy

 • Aim - míření střelnými a vrhacími zbraněmi, umožňuje trefovat citlivější místa
 • Alchemy - míchání lektvarů
 • Anatomy - znalost stavby těla, zvyšuje účinnost bandáží
 • Animallore - znalost zvěře: umožňuje zjistit stav zvířete, druidům v morfu umožňuje zasazovat lepší rány
 • Animaltaming - ochočování zvěře
 • Archery - střelba z luků a kuší
 • Armedcast - umožňuje kouzlit ve zbroji
 • Armslore - umožňuje prozkoumat stav výzbroje a hodí se i při její opravě
 • Axes - zacházení s bojovými sekerami
 • Begging (nepoužívá se)
 • Blacksmithy - výroba zbrojí a zbraní z kovů
 • Blades - zacházení s lehkými sečnými zbraněmi
 • Camping - umožňuje efektivní odpočinek (obnova staminy) a zapálení ohně
 • Cartography - psaní a luštění map
 • Cooking - vaření jídla
 • Detecthidden - hledání skrytých nepřátel
 • Engineering - veškeré opracovávání dřeva - nábytek, nástroje, střelné zbraně, střelivo apod.
 • Enticement (nepoužívá se)
 • Evaluatingintelligence - odhad inteligence protivníka, zvyšuje účinnost útočných kouzel
 • Fishing - rybaření
 • Forensicevaluation - ohledávání těl, umožňuje určit způsob smrti a vraha
 • Gemcutting - opracovávání drahých kamenů
 • Healing - léčení humanoidů pomocí bandáží
 • Herding - schopnost ovládat ochočenou zvěř
 • Hiding - schovávání se
 • Inscription - psaní magických svitků
 • Itemid - identifikace kouzelných předmětů
 • Lockpicking - umožňuje dostat se do zamčených beden a truhel
 • Lumberjacking - těžení dřeva
 • Macefighting - zacházení s bojovými palicemi
 • Magery - schopnost úspěšně seslat kouzlo, má vliv i na účinek některých kouzel
 • Magicresistance - odolnost proti nepřátelské magii
 • Meditation - umožňuje uvést se do transu (obnova many)
 • Mining - kopání rudy
 • Musicianship - hraní na hudební nástroje
 • Parry - zacházení se štítem
 • Peacemaking (nepoužívá se)
 • Poisoning - schopnost otrávit zbraně
 • Polearms- zacházení s dlouhými zbraněmi typu halapartna
 • Provocation (nepoužívá se)
 • Removetrap - odpastění různých truhel a beden
 • Snooping - možnost prohlížet si obsah cizího batohu
 • Spears - zacházení s kopím
 • Spiritspeak - schopnost rozumět duchům
 • Staves - zacházení s holemi
 • Stealing - kradení peněz
 • Stealth - umožňuje skrytý pohyb
 • Swordsmanship - zacházení s meči
 • Tactics - bojová taktika, umožňuje rozdávat účinnější údery
 • Tailoring - šití oblečení, kožených zbrojí, svitků apod.
 • Tasteidentification - umožňuje rozeznat, čím je potřena zbraň
 • Tinkering - výroba drobností z kovů, dřeva a skla
 • Tracking - stopování
 • Veterinary - léčení zvěře a druidů v morfu
 • Wrestling - boj pěstmi