Herní postavy

Postavy

Berserk

Cech nejdivočejších válečníků, jejichž odvahu a zápal pro boj mnozí považují už za šílenství. Pravdou je, že berserkové se do boje vrhají po hlavě bez ohledu na svá zranění nebo slabou výzbroj.

Typickou zbraní berserka je obouruční sekera, čím větší, tím lepší. S tou dokáží rozdávat brutální a smrtící údery jako nikdo jiný. Berserkové neradi nosí těžké zbroje, které jim ubírají na rychlosti a překáží jim v boji, a díky tomu jsou zranitelnější. Stejně tak odolnost na magii je malá - berserci spoléhají na svůj drtivý útok, který jejich soupeře rychle odrovná.

Berserci se dokáží někdy dostat v boji do stavu zuřivosti, který jim propůjčuje neuvěřitelnou sílu a rychlost. Tehdy zahazují cokoliv, co jim brání v pohybu. Útočícího berserka je také těžší zastavit, než kohokoliv jiného - občas odolává dokonce i paralyzujícím kouzlům.

Cech berserků se nachází na půl cesty mezi Medeou a Harbour City.

Ability:

  • Frenzy - od 10. levelu, aktivní, příkaz .frenzy. Dočasně zvýší STR, DEX, taktiku. Shazuje automaticky zbroje s postihem na DEX větším než 2.
  • Deadly strike - od 10. levelu, pasivní. Zvyšuje sílu úderů berserka.
  • Shock resist - od 12. levelu, pasivní. Přidává 10 shock rezist (proti paralýze).
  • Light swing - od 18. levelu, pasivní. Snižuje spotřebu staminy na úder.